Priser

Gratis under 20 år och över 85 år

100kr för vuxna

Frikort gäller

Högkostnadsskydd

Patientinformation

  • Kliniken är offentligt finansierad.
  • Vi har inget remisstvång, alltså kan man söka sjukgymnast utan att först besöka läkare.
  • Sjukgymnasten är anslutna till Hälso- och sjukvården i Västra Götaland.
  • Avgiften följer de regler som fastställts av Västra Götalandsregionen och är för närvarande 100 kr.
  • Avgiften är frikortsgrundande.

Avtal med försäkringsbolag:

  • Har du en privat sjukvårdsförsäkring så bokar du ditt första besök via ditt försäkringsbolag( avtal med Skandia saknas). De beviljar sedan ett visst antal besök hos oss.